همبستگی‌ملی‌مردم‌ایران

مردم ايرانزمين، از هر تبار و با هر زبان ، يكپارچه و همدل در كنار آرامگاه كوروش بزرگ
هفتم آبان ١٣٩٥ خورشيدى – پاسارگاد

دیدگاه شما چیست؟

آدرس رایانامه شما نمایش داده نمی‌شود