‍ توهين جريان نفرت پراكن و ارتجاعى ترك گرا به قوم بختيارى

نشريه آغرى از نشريات جريان نفرت پراكن و نژادپرست وابسته به آنكارا، در شماره ٢ آبان خود در مطلبى سخيف سعى كرده تا ميان اقوام ايرانى و ميهن دوست و برادر بختيارى و قشقايى بذر نفاق و دشمنى بپاشد.
اين نشريه ذيل مطلبى اهانت آميز، قوم بختيارى را كوچك، كم جمعيت و “كم اهميت” معرفى می كند.

دیدگاه شما چیست؟

آدرس رایانامه شما نمایش داده نمی‌شود