بایگانی موضوع آریایی

آذربایجان و هویت ملی ایرانی

امیر علیزاده منبع: تارنمای آذری ها   وقتی صفحات تاریخ را ورق میزنیم تاریخ و گذشته پرشکوه آذربایجان و رشادت های مردان و زنان این سرزمین را برای ایران شاهد میشویم,سردارانی همچون ستارخان, باقرخان, محمود خان ذوالفقار,ی شیخ محمد تقی خیابانی,رشدیه و صد ها تن دیگر که در راه وطن خواهی و حفظ ارزش های ملی,میهنی و مبازره با استبداد ... ادامه »

کوشانی ها ” تورک ” بودند ؟!

کوشانی ها ” تورک ” بودند ؟!   یک بیماری بسیار خطرناک و مزمن نژاد پرستی در میان شماری از هموطنان ما به شکل عقده های سرطانی رشد کرده است که هرچه را در زمین و زمان می بینند به چشم شان ” تورک ” جلوه می کند ! ایشان در سخنان و نوشتار های خویش نرمک نرمک ، بدون ... ادامه »