بایگانی موضوع اقوام ایرانی

جلال محمدی: فارسی، زبان تاریخی و ملی همه اقوام ایرانی است

استاد جلال محمدی از شاعران و نویسندگان  مطرح کشور است که برخی مجموعه اشعار وی چون “به رسم طایفه عشق”، در شهرهایی مانند باکو نیز منتشر شده و کتاب هایی در زمینه نثر و ادبیات پایداری نیز به قلم وی نشر یافته و تاسیس تشکل هایی چون انجمن ادبی استاد شهریار، انجمن ادبی کوثر ، انجمن جمعیت وطن و انجام ... ادامه »

رنگین‌کمان اقوام ایرانی/احسان هوشمند

احسان هوشمند – جامعه‌‍شناس و پژوهشگر مطالعات قومی در ایران   اقوام ایرانی بخشی بااهمیت از پیکرۀ تمدن و فرهنگ اصیل ایرانی هستند که وجودشان زیبایی وغنای خاصی به این فرهنگ و تمدن افزوده است. حضور هزاران سالۀ اقوام ایرانی در این آب و خاک و وجود تنوعی از زبان‌ها و گویش‌ها و مذاهب، فرصت‌های زیادی را برای تمدن ایرانی مهیا کرده ... ادامه »