بایگانی موضوع علم سیاست

یکی دو حاشیه بر برنامۀ پیشنهادی «ارتقاءِ» علم سیاست

دکتر جواد طباطبایی   هفته هایی است که برنامۀ «کارگروه تحول و ارتقاء علوم سیاسی» در «شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی» انتشار پیدا کرده و در دسترس علاقه مندان قرار گرفته است. در نسخه ای که من در اختیار دارم، تاریخ تصویب نخستین سرفصل ها 21/1/91 و واپسین آن ها 21/9/91 است، یعنی با این حساب برای تهیۀ ... ادامه »

معرفی کتاب: « آموزش دانش سیاسی _ مبانی علم سیاست نظری و تاسیسی»

معرفی کتاب: « آموزش دانش سیاسی _ مبانی علم سیاست نظری و تاسیسی»         نوشته: دکتر حسين بشيريه نشر نگاه معاصر چاپ نخست ۱۳۸۰ 475 صفحه   درباره کتاب: مجموعه کتاب هایی تحت عنوان دانش سیاسی توسط موسسه پژوهشی نگاه معاصر به چاپ رسیده مجموعه دوم آن “آموزش دانش سیاسی” یا “مبانی علم سیاست نظری” است.این کتاب ... ادامه »