بایگانی موضوع علوم سیاسی

معرفی کتاب: « آموزش دانش سیاسی _ مبانی علم سیاست نظری و تاسیسی»

معرفی کتاب: « آموزش دانش سیاسی _ مبانی علم سیاست نظری و تاسیسی»         نوشته: دکتر حسين بشيريه نشر نگاه معاصر چاپ نخست ۱۳۸۰ 475 صفحه   درباره کتاب: مجموعه کتاب هایی تحت عنوان دانش سیاسی توسط موسسه پژوهشی نگاه معاصر به چاپ رسیده مجموعه دوم آن “آموزش دانش سیاسی” یا “مبانی علم سیاست نظری” است.این کتاب ... ادامه »