بایگانی موضوع فرهنگ ایرانی

اسماعیل آذر:زبان فارسی ابزار شناسایی فرهنگ ایرانی است؛ ما قطب فرهنگ جهان هستیم

اسماعیل آذر استاد زبان و ادبیات فارسی گفت: ما قطب فرهنگ جهان هستیم و در این سخن نباید هیچ شکی کرد. من 150 کشور دنیا را رفته ام و از نزدیک با مردم آنها معاشرت داشته ام و به یقین می گویم که تمام دنیا سر سفره نعمت فرهنگ ما نشسته اند. به گزارش سازمان جوانان پان ایرانیست به نقل ... ادامه »

غفران بدخشانی: هویتم در بستر فرهنگ ایرانی و زبان فارسی تعریف می شود

غفران بدخشانی در گفتگو با سازمان جوانان پان ایرانیست: روزگاری این مرزهای دروغین و سدهای تحمیلی میان ساکنین ایران بزرگ برداشته می‌شود روشنک آسترکی غفران بدخشانی شاعر و پژوهشگر اهل افغانستان در گفتگو با سازمان جوانان پان ایرانیست از عشق به زبان فارسی و ریشه‌های مشترک فرهنگی میان ساکنان ایران بزرگ می‌گوید. این شاعر جوان و نامدار می‌گوید خود را ... ادامه »

در ضرورت ناسیونالیسم

امین کریمی در جهان امروز ناسیونالیسم و حفظ و کسب حداکثری منافع ملی به دست دولت ها از ضروریات به شمار می رود. چهان امروز جهانیست که در آن کشورها و ملت های نیرومند بازیگران اصلی عرصه ی معادلات بین الملل می باشند و از تأثیرگذاری ویژه بر مناسبات جهانی برخوردارند. این کشورها با لحاظ منافع حداکثری و دائمی ملی ... ادامه »