بایگانی موضوع قومیت

نخبگان محلی، جهانی سازی و رویای فدراليسم

نخبگان محلی، جهانی سازی و رویای فدراليسم دکتر محمدرضا خوبروی پاک تو وطن بشناس ای خواجه نخست (مولوی)       الف- نخبگان محلی حکايت امروزی پاره ای از نخبگان محلی ايران ، بويژه در « بلاد غريب » بی شباهت به گفنه يکی از ملی گرايان افراطی فرانسه1 نيست که گفته بود : من ايتاليائی ها، روس ها، اسپانيولی ... ادامه »

اقوام و اقلیت ها و جایگاه حقوقی آنان – دکتر محمد رضا خوبروی پاک

اقوام و اقلیت ها و جایگاه حقوقی آنان    دکتر مخمدرضا خوبروی پاک  متن سخنرانی در دانشگاه هایدلبرگ در ژوئن ۲۰۰۱ با توجه به این که قسمتی از زیربنای تجدد بر مبنای ایده‌ها، ادراک سیاسی و عرضه آنها گذاشته شده است؛ گفتاری را که خواهید شنید، ادراک جدیدی (شاید نا کامل) از موضوع اقلیت‌ها، اقوام، رابطه آنان با یکدیگر و ... ادامه »

معرفي کتاب “قوميت وقوميت گرايي در ايران؛افسانه و واقعيت” – نوشته دکتر حميد احمدي

 معرفي کتاب “قوميت وقوميت گرايي در ايران؛افسانه و واقعيت”           نویسنده: دکتر حمید احمدی ناشر: نشر ني، تهران  سال انتشار: چاپ نخست 1378 قيمت: 5800 اين كتاب ارزشمند پايان نامه دكتري علوم سياسي حميد احمدي است كه در 1995 در دانشگاه كارلتون در كانادا دفاع شد و يکي از منابع مهم درباره مساله قوميت ها در ... ادامه »

پیامدهای فدرالیسم قومی در ایران – بخش نخست

پیامدهای فدرالیسم قومی در ایران – بخش نخست امین کریمی پیشگفتار تاکنون درباره‌ فدرالیسم قومی و لزوم ایجاد آن در ایران برای نیل به آزادی و دموکراسی و رفع ستم بر اقوام ایرانی نوشته های بسیاری خوانده ایم و سخنهای بسیاری شنیده ایم. به این دلیل از «فدرالیسم قومی» سخن به میان آورده می شود، زیرا نسخه فدرالیستی ای که ... ادامه »